Perenõustamine

Pole mingi saladus, et peresuhteid mõjutavad pingelised ajad. Nii võivad peresuhteid mõjutada stressirohked olukorrad tööl, aga ka muutused elukorralduses – töövahetus, laste lasteaeda või kooli minemised ja palju muud. Seekord räägime, kuidas perenõustamine võib aidata pereprobleemide lahendamisele kaasa aidata.

Milliste pereprobleemide vastu perenõustamine aitab?
Perenõustamine võib aidata mistahes pereprobleemide vastu selle kõige laiemas tähenduses. Eesti Pereteraapia Ühing on sõnastanud viis levinumat pereprobleemi, mida perenõustamine või pereteraapia lahendada võib:
pere ees seisvate ülesannetega toimetulematus. Nendeks on pereliikmete põhivajaduste (turvalisus, elementaarne hoolitsus, materiaalne kindlustatus) mitterahuldamine. Perekonna koosseisu muutumised ning raskused laste arenguliste vajadustega toimetulemises. Samuti kriisiülesanded, mis tekivad peret ootamatult tabanud olukordades (pereliikme haigus, surm, kodu kaotus jm)
suhtlemisraskused. Paljudes teraapiasse pöörduvates peredes on suhtlemisraskused, mis tähendab, et pereliikmete vaheline kommunikatsioon on ebaselge, ebapiisav ning vastuoluline.
rolliprobleemid tekivad siis, kui peres olulised funktsioonid on ebaõigesti jaotatud või ebapiisavalt täidetud. Tüüpilised on sellisel juhul vanemate vähene autoriteet laste kasvatamisel või nn. vanemlikustatud laps, kelle ülesandeks on kanda näiteks puuduva vanema rolli.
käitumise kontrollimise raskused. Tavaliselt teeb peredele muret lapse või laste käitumine, mis võib keeruliste peresuhete tõttu muutuda allumatuks, antisotsiaalseks või agressiivseks.
piirid pere allsüsteemide ja liikmete vahel. Ebapiisav või liiga seotud suhe pereliikmete vahel, suhtlemisraskused ning käitumise kontrollimise ebaõnnestumine on mõned näited piiride problemaatikast peres.

Kellele pakub perenõustamine abi?
Nagu paljudes muudes eluvaldkondades, kehtib ka peresuhete puhul vana tõsiasi, et ennetus on kergem kui tagajärgedega tegelemine. Perenõustamine on kasulik tööriist, kui soovite peresisese toetuse suurendamist. Nõustamisel saame käsitleda mistahes probleeme, mis pereliikmeid mõjutavad.

Perenõustamine sobib nii ennetava meetodina, lahenduseks kriisiolukorras kui ka pikemalt väljakujunenud probleemide lahendamisel. Nõustamise tulemuseks võib olla perekonna toimetuleku paranemine, üksteise mõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt ning probleemi lahendamise oskuste paranemine.

Perenõustamine toimub avameelse vestlusena, kus kõik pereliikmed saavad avaldada oma arvamust ja olla kuulatud. Seanss kestab tavaliselt 1 kuni 1,5 tundi.

Viimsi Psühhiaatriakliinik on rõõmuga valmis aitama teil pereprobleemidega toime tulla. Meie meeskonnas töötab õppinud perenõustaja, kes on valmis nõustama teid erinevate pereprobleemide osas. Vajadusel tagame kliinikus psühholoogi ja psühhiaatri vastuvõtu teenuse.