Psühholoogi vastuvõtt

Psühholoogi esmane vastuvõtt on patsiendiga tutvumiseks, probleemide ja vajaduste kaardistamiseks ning kui on saavutatud hea kontakt ning on piisav teraapiavalmidus, lepitakse kokku järgnev teraapiaplaan.