Sven Rebane

Psühhiaater

Sven Rebane on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2016. aastal ning seejärel aasta jooksul omandanud erinevaid sisemeditsiinilisi teadmisi peremeditsiini residentuuris. Psühhiaatria residentuuri lõpetas ta 2021. aastal. Erialaõppe raames on ta läbinud baaskoolitused analüütilises psühhoteraapias, kognitiiv-käitumuslikus teraapias ja pereteraapias. Psühhiaatria väljeõppes huvitus ja täiendas ta ennast spetsiifilisemalt unemeditsiini, sõltuvushäirete ning akuutpsühhiaatria valdkondades. Igapäevaselt on tegelenud ka erinevate meeleolu- ja ärevushäirete ning psühhootiliste häirete diagnostika, ravi ja ennetusega.

Ta peab vaimse tervise probleemidega tegelemise juures oluliseks inimese käsitlemist tervikuna, kuna paljud psüühikahäired on tihedalt seotud nii kehalise tervise kui ka nt unehäiretega. Ravi planeerimisel tugineb ta rahvusvaheliselt tunnustatud ravijuhistele, arvestades seejuures iga patsiendi enda nägemust ja ootusi ravile ning kaasates vajadusel käsitlusse kliinilise psühholoogi, vaimse tervise õe või teiste erialade spetsialiste.

Sven kuulub Eesti Arstide Liitu, Eesti Nooremarstide Ühendusse ja Eesti Psühhiaatrite Seltsi.
Dr Rebane pakub psühhiaatrilist abi noorukitele ja täiskasvanutele eesti ja inglise keeles.