Steven Saagpakk

PSÜHHOLOOG

Steven on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia magistrantuuri 2020. aastal spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale. Lisaks ülikoolis omandatule on Steven läbinud koolitusi, millest oma töös kõige olulisemaks peab kognitiiv-käitumisteraapia (KKT) algkursust.

Steven töötas ka SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus. Erialases töös pakuvad talle rohkem huvi psühhootilised häired ning ärevus- ja meeleoluhäired.

Erialase töö kõrval peab Steven oluliseks ka enda sisemaailmaga kontaktis olemist ning vaimse heaolu ja tasakaalu säilitamist. Pingete maandamiseks veedab ta aega sõpradega, naudib filmikunsti ning loob ja salvestab muusikat.