Kaire Pettai

PERE- JA PAARINÕUSTAJA

Kaire on perenõustaja ja osaleb Eesti Pereteraapia Kooli perekonna
psühhoterapeutide II astme väljaõppes.

Kaire on lõpetanud Eesti Pereterapeutide Ühingu nõustamisoskuse kursuse.

Miks just on pereteraapia?

Head suhted hoiavad meid õnnelike ja tervetena. Rahuldust pakkuva elu saladus
seisneb kvaliteetsetes lähisuhetes. Pereteraapia käigus keskendutakse just suhetele –
paarisuhtele, suhetele vanematega,  suhetele lastega,  suhetele õdede-vendadega, aga ka
suhetele inimestega, kes on perekonnaga mingil ajahetkel liitunud (kärgpered).
Samuti tegeleb pereteraapia inimeste tunnetega, mille põhjuseks on  erinevad peresisesed
elusündmused või siis põlvkondade ülesed mustrid, mis alateadlikult mõjutavad pereliikmete
käitumist, valikuid või reaktsioone – seega ka suhteid.
Pereteraapia võimaldab pereliikmetel väljendada oma raskeid tundeid turvalises
keskkonnas, õppida tundma teiste pereliikmete kogemusi ja arusaamasid, saada
teadlikuks teiste vajadustest, leida peres olemasolevaid ressursse ning seeläbi luua
muutus oma suhetes ja elus tervikuna.

Kaire on ka Eesti Pereterapeutide Ühingu liige.