Brigitta Randveer

PSÜHHOLOOG

Brigitta on omandanud Tallinna Ülikoolis magistrikraadi psühholoogia erialal, spetsialiseerumisega nõustamispsühholoogiale. Oma magistritöös keskendus Brigitta transkraniaalse alalisvoolu ajustimulatsiooni (tDCS) seostele depressiooni diagnoosiga patsientide kognitiivsete funktsioonidega.

Brigitta on oma töös käsitlenud erinevaid psüühikahäireid, eelkõige puutunud kokku oma praktikas meeleolu- ning ärevushäiretega.

Igapäevaselt tegeleb Brigitta noorukite ning täiskasvanute vaimsete probleemide hindamise ning individuaalse psühhoteraapiaga. Teraapiasekkumisena kasutab tapeamiselt kognitiiv-käitumisteraapiat ning motiveerivat intervjueerimist. Lisaks töötab Brigitta ka Marienthali Kliinikus ning on seal praktiseerinud oma õpingute vältel.