Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon – tDCS

Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl transcranial direct current stimulation, tDCS) on närvirakkude välise elektrilise stimuleerimise tehnika, mida kasutatakse erinevate psühhiaatriliste ja neuroloogiliste häirete ravis. Kaasaskantavast seadmest edastatakse 30-minutilistel seanssidel sihtmärkidesse ajus nõrka elektrivoolu. See põhjustab muutusi aju elektrisignaalides.

Depressiooni korral edastatakse voolu selleks, et mõjutada aktiivsust aju eessagaras. Selle eesmärgiks on normaliseerida alatalitlust eesagaras vasakul ja ületalitlust eessagaras paremal.

tDCS ise on ravimivaba ja seda seda võib kasutada esmavalikuna üksikravina või lisaravina, et tõhustada ravimpreparaatide ja/psühholoogilise käsituse toimet. Antud ravimeetod sobib eriti hästi rasedatele ja inimestele, kes ei talu või ei soovi kasutada ravimeid.

Uuringus 302 depressiooniga patsientidest leevenesid 95%-l depressiooni sümptomid, kusjuures keskmine paranemine oli 50%. Ravivastus oli parem patsientidel, kes said tDCS-i üksikravina (77%), võrreldes patsientidega, kes said tDCS-i lisaravina (52%). Enne tDCS-i ravi põhjustasid depressiooni sümptomid olulist töövõime halvenemist 92% patsiendil, mis raviga vähenes 19%-le, ning ravijärgselt oli enamike patsientide (81%) töövõime kergelt halvenenud või üldse mitte halvenenud.

Uuringu 4022 raviseanssi ajal ei esinenud patsientidel ühtegi rasket kõrvaltoimet. Enamus teatatud kõrvaltoimetest olid kerged ja mööduvad. Sagedasemad kõrvaltoimed oli sügelus (54%), peavalu (27%) ja nahapunetus elektroodi asukohas (17)%. Kahel patsiendil (1%) esines üksik hüpomaania episood (ebanormaalselt kõrgenenud meeleolu), mis aga ei vajanud ravimitega sekkumist.

tDCS-i protokolli järgi toimub 1 seanss päevas 5 päeval nädalas 3 nädala jooksul ning seejärel säilitusravina tavaliselt 1-2 seanssi nädalas kuni 6 kuud või lähtuvalt seisundist.

Enne protseduurile pöördumist ja raviefekti hindamiseks on vajalik psühhiaatri konsultatsioon. Protseduuri teostab ja seisundit jälgib igal seanssil vaimse tervise õde.

Enne seanssi tuleb eemaldada prillid, ehted ja muud metallist esemed peapiirkonnast (sh kõrvaklapid). tDCS ei ole sobiv peapiirkonnas oleva metallist võõrkeha korral (v.a hambaimplantaat).