Vähemalt kahest spetsialistist koosneva ravimeeskonna vastuvõtt kliinikus