Tõendi väljastamine (v.a relvaluba vms) plaanilise visiidi väliselt