Psühhiaatri poolne kirjale vastamine

Kui vastus nõuab väiksemat raviskeemi muutust või muud ravialast nõuannet.