Korduva retsepti väljastamine või pikendamine (plaanilise visiidi väliselt)