Merje
Liiv

Hingehoidja

Merje on lõpetanud EELK Usuteaduse Instituudi ja omandanud teoloogilise kõrghariduse, mille raames spetsialiseerus hingehoiu erialale. Ta on täiendanud oma kutseoskusi, osaledes regulaarselt hingehoiu ja nõustamise alastel kursustel ja koolitustel. Merje on saanud ettevalmistuse kriisis oleva inimese aitamiseks. Lisaks on ta asunud õppima kogemusnõustaja väljaõppesse.