Individuaalne hingehoidja

Hingehoid on kohtumine inimesega, tema toetamine hingehoidlikes vajadustes, kus aitaja püsib aidatava kõrval, kuulab, elab kaasa ja mõistab, mitte ei määra aidatava enese elutõlgendusi. Inimesele jäetakse võimalus olla olemas sellisena nagu ta parajasti on. Hinge hoidmine tähendab seda, et hingehoidja näeb enda ees terviklikku inimest, kellel on nii füüsilised, psüühilised, sotsiaalsed, kui ka religioossed vajadused, mis mõjutavad aidatava käesoleva elu tunnetamist. Nii jõuab abivajaja läbi isikliku tundeelu ja kogemusmaailma lahendava otsuseni.

Hingehoius võib käsitleda nii usulisi küsimusi, kui ka psüühilise seisundiga seotud probleeme. Aitaja ja abivajaja otsivad koos vastuseid sügavatele eluküsimustele, milleks võivad olla elu mõttekus, kannatus, surm, surmale järgnev ning inimese ja Jumala vaheline suhe. Hingehoidja aitab kannataval inimesel taastada elujõudu ja leida ülesse uus lootus.

Hingehoidja tegeleb individuaalsete hingehoidlike vestlustega. Saab olla Teile toeks leina, elumuutusest tuleneva kriisi ning raske haiguse puhul, hingehoidja toetab ka surijaid. Lisaks on hingehoidjal teadmised ja oskused ka dementsete, alkoholisõltlaste ja psüühiliste erivajadustega inimeste hingehoidlikuks toetamiseks.